...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްބަގީޗާ
ނ.
ބަގީޗާގަހުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ކަޅު ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
ފަތުގައި ބޮޑެތިލައްތަކެއް ގޮތަށް ކުލަ ތަފާތު ވެލައިފައިހުރެއެވެ.
މިގަހުގެ މާ ވެސް ހުންނާނީ ކަޅުރަތް ކުލައެއް ގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ