...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްބޯ
ނ.
(ސ) ހިކާގެ ބާވަތެއް މިހިކައިގެ ބޮލުން ފެށިގެން ނަގުލާ ހަމައަށް މަހުގެ ދެފަރާތުގައި ކަޅުރަތް ކުލައިގެ ދެރޮނގު ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މަޑުފިޔާތޮށި ކުލައެވެ.
ލޮލުގެ ކައިރި ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
ވަދުމަސްވެރިކަން ކުރާއިރު.
މިހިކާ އެމަށްވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ