...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްކަށި
ނ.
(ސ) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް، މިމަހުގެ ލޯބޮޑުވެފައި ހުޅުނބު ވަރުގަދަވާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށްފަރާތްހުންނަނީ ރަތްކުލަޔަކާ އެކުވެފައިވާ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ