...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްކިރު އަލަ
ނ.
(1) ފުރެއްދެއަލައިގެ ބާވަތެއް މި ގަހުގެ ފަތުގެ ނާރުތަކާ ތަނޑުހުންނާނީ ދަނބުކުލައިގައެވެ.
ފަތްހުންނާނީ ފުޅާކޮށެވެ.
(2) ކަޅުކިރުއަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ