...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް
ނ.
ރައިވެރިމަހުގެ ބާވަތެއް މިމަހުގެ ކުލައަކީ ދަނބުކުލައަކަށްދާ ކިރުޅިކުލައެކެވެ.
ކަންފަތްމަތީގައި ތިނެސްކަނަށް ްހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
މިމަހުގެ ބުރިކަށިމަތީގެ ކޮތަރިބައިގެ ކަށިތަކުގެ ދެކަށިދޭތެރޭގެ ދުލިފަށުގައި ހުންނަނީ މަޑު ރަތްކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ