...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްކުރަ
ނ.
ލޮލުގެ ބައްޔެއް މިއީ ރޯނާވުން އެންމެ މައްޗަށް ދިޔުމުން ލޮލުގާ ލާކުރައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުހިތި . ކުޑަހިތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ