...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްކުލަ
ނ.
ރަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގަމަސް . ހިމަދޮނާ . ހުނގުމަސް . ހުޅިހިކާ . ހުކުރުފަނި . ހުއިފަތުހިކާ . ނަންބަރުވިނަ . ނަރުދޭވާނި . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނިކަ . ނިގޫދިގުހިކާ . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންމަންފުއްލާ . ރަކަ . ރަތަބަޑި . ރަތާނޑާ . ރަތްރޭރު . ރަތުލޯ . ރަތޫ . ރަތް ބުރުލީފާނަ . ރަތްރީނދޫ . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްރުމާ . ރަތްބަނޑުލަނޑާ . ރަތްބަރޮސް . ރަތްބަގީޗާ . ރަތްބުރެކި . ރަތްބޭސް . ރަތްކަށި . ރަތްކަނޑިކި . ރަތްކަޅޭށި . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްކުރުއްޕި . ރަތްކުޅު . ރަތްކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ރަތްވުން . ރަތްމަސް . ރަތްމިރިހި . ރަތްމުރަނގަ . ރަތްމުރަކަ . ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ރަތްދަޅަ . ރަތްދަތިމަސް . ރަތްދަތިލަނޑާ . ރަތްދޭވާނި . ރަތްދޮން . ރަތްތިކިފާނަ . ރަތްތޮށިކުރުން . ރަތްލަކުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ