...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްކޮށްލުން
މ.
(1) ތެލުގައި ނުވަތަ ގިތެލުގައި ފިޔާކޮޅު ރޯފިލަންދެން ހޫނުކޮށްލުން.
(2) މާޖާޒު:
ރުޅިއަރުވާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖައްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ