...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި
ނ.
ތޮޅީގެބާވަތެއް.
މިއީ ނިގޫފަތުގެ މެދުގައި ދިގުނަރުވައެއް ހުންނަ އަނޮގަކުޑަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ރަތްމުށިކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނަނީ ރިހިކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ