...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްވިނަ
ނ.
ވިނައިގެބާވަތެއް.
މިވިނައިގެ ފަތްހުންނާނީ ކަޅު ރަތްކޮށެވެ.
ތަނޑިތައްވެސް ރަތްވާނެއެވެ.
ހެދޭނީ ވަރަށް ގިނަކުރިލައި ބޮނޑިބޮނޑިއަށް އެކުލަވާފައެވެ.
މިގަހުގެ އުސްމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 6 އިންޗިއެވެ.
މިގަހުގެ ކުލަގަދަވެ ގަދައަށް ހެދޭނީ އަވިދޭ ތަނެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންބަރުވިނަ . މަރުކާވިނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ