...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްވިލާއޮއްސުން
މ.
އިރުއޮއްސޭއިރު ހުޅަނގު ފަރާތު އުދަރެހުގައި ހުންނަ ކުލަތައް ފިލައިގެން ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްވެލާފުމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ