...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްމުށި
ނ.
(1) އާދައިގެ ތަވަޔާ ބަނޑިޔާ ހަދައިފައި ހުންނަ މުށި.
(2) އާދައިގެ ތަވަޔާ ބަނޑިޔަލުގެ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގު . ރަތްހިނި . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްތިކިފާނަ . އެފުރިކާފާނަ . ވެވެރެވި . މެއިގަނޑު . މޭ . މޭގަނޑު . ފަންތޮށިމުގުރާން . ދޮންއޮޅުފާނަ . ތެޔޮރުމައު . ލޮއި . ޒަބަރުޖުދުހިލަ . ޗިސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ