...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްމުރަކަ
ނ.
މަޑުރަތްކުލައެއްގައި ހުންނަ މުރަކައެއް މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތިކޮށް ހެދޭމުރަކަ އެކެވެ.
މިމުރަކަ ނަގަނީ ކަނޑުންނެވެ.
މިމުރަކައިން ގަހަނާ ހަދައެވެ.
މިއީ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ