...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްފަށަލަ
ނ.
ލޮލުގެބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހެނީ ފުރަތަމަ ބޮލުގެމެދުގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް ރިއްސާފައެވެ.
މިބަލިޖެހުނީމާ ލޮލުގެ ކޮއި ބޮޑުވެ މުޅިލޯ ވަރަށް ރަތްވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ