...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްފުރެއްދެއަލަ
ނ.
ފުރެއްދެއަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް.
މިއަލަގަހުގެ ފަތުގެ ތަނޑާއި ނާރުތައް ހުންނާނީ ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
އަލަގަނޑުގެ ބޭރާއި އެތެރޭގައި ރަތްކުލައެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ ގިނައަލައިގައި ކަހާގޮތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ