...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްފުސް
ނ.
ލޮލުގެ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް.
މި ބަލިޖެހުމުން ލޮލުގެ އަޑީފަށަލައިގައި ހުންނަ ލޭނާރުތައް ދުޅަވެ، ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ ދުލިފަށްވެސް ދުޅަވުމުގެ ސަބަބުން ލޮލުން ފެން އަންނަން ފަށައެވެ.
އަދި ވަރަށް ގަައަށް ރިހެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ