...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްދަނޑިސާގު
ނ.
މައްސާގު ވައްތަރަށް ފަތް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ހެދޭރަތް ކުލައިގެ ގަހެއް މިގަހުގެ ފަތުގައި ރިހަކައްކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްދަނޑިފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ