...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްދަޅަ
ނ.
(1) ރަތްކުލައގެ ދަޅަ.
(2) މަޖާޒު:
ހަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ދައްކާ މޮޅުކަން.
(3) (ސ) ރަތްވިލާ.
(4) ހއ.
އުދަރެހަށް އަރައިފައި ހުންނަ ރަތްކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ