...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްދަތިމުޑު
ނ.
(ސ) ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަތިކޮށް ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ އަނގަބޮޑުވެފައި ދަތްތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވަރުގަދަ ވާނެއެވެ.
މިމަހުގެ ހުޅުނބު ތަކުގެ ކުލަ ކަލުވެފައި ހުޅުނބުތަކުގެ މަތީބައި ހުންނަނީ ތަންކޮޅެއް އަލި ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ