...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްދޭވާނި
ނ.
ފަނިފަކުސައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ގޮވާމުގެ ޅަގަސްގަހުގައި އަޅާބައްޔެކެވެ.
މި ޙާއްޞަކޮށް ގިނައިން އަޅަނީ ގޮވާމުގެ ވައްތަރު ތަކުގެތެރޭން ބިންބި ކުދިބަތް މިދެބާވަތު ގެ ގަސްގަހުގައެވެ.
މިއީ ހުވަނީގެ ސިފައިގައި ރަތްކުލައިގައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިފަނިދުވަނީ ފަތުގެ މެދުތެރޭގައިވާ ފެހިބައިކަމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ