...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްތިކިފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގައި ގަދަރަތްކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތު ކޮތަރިބަޔާ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ.
މިމަހުގެ ނިގޫފަތުގައި ރަތްމުށިކުލައިގެ ފުރާރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ