...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްތޮށި
ނ.
ފިހެގެންކާތަކެތި ބޭރުއަންދާނުލާ އެންމެމޮޅަށް ފިހާއިރު ބޭރަށްއަރައިފައިހުންނަ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްތޮށިލުން . މުތައްބަޚުރޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ