...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްލަފު
ނ.
އުފަންވާއިރު ބައެއްކުދިންގެ ހަމުގައި ހުންނަ ރަތްތަންތަންކޮޅު.
މިފުރަތަމަ ހުންނާނީ ލޭބޮތްކެއްގެ ސިފައިގަވެ.
ބޮޑުވިވީހެން ބޮޑަށް ފެތުރޭނެއެވެ.
މިތަންކޮއްޓާލައިފިނަމަ މާނާނުކުރެވޭ ވަރަށް ލޭ އަންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ