...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްގަޅިފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ކަންފަތްގަނޑުކޮޅާ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ އޮރެންޖްކުލައެވެ.
ދެއަރިމަތީގައި ހުރަހަށް ގަދަރަތްކުލައިގެ ގަޅިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިގަޅިތައް ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުންނަނީ މަހުގެ މަތީބައިގައި އެކަންޏެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ