...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްގޮވި
ނ.
ފަނިފަކުސައެއް.
މިއީ ޢާއްމުކޮށް ކަރާ ވެލުގައި އަޅާއެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތޮށިގަނޑުވަރަށް ހަރުވާނެއެވެ.
ކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ.
ފަތުގެ ދަށްފަރާތުގައި އިނދެގެން ފަތްކަމުން ގެންދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ