...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސޫލާ
ނ.
(1) ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި Mުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނު.
(2) ރަސޫލާ މިބަސް ޚާއްޞަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ރައުޟާ . ރަސޫލާ . ރިވާކުރުން . ބުރުދާ . ކައުޘަރު . އަހުލުބައިތުން . އަތްޕުޅުބީއްސެވުން . އިޖުމާޢު . މައުލޫދު . މަދަޙަ . މަދީނާވުން . މަސްޖިދުންނަބަވީ . މިޢުރާޖު . މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުން . ފައިންޕުޅުބީއްސެވުން . ފަސްދާނުވެޑުވުން . ގެމަށްވޮޑިގަތުން . ސައްޔިދުބޭކަލުން . ސައްޔިދުމަތިކޮޅު . ސަލަވާތް . ސުންނަތް . ޒިޔާރަތްފުޅު . ޙަމްދު ޞަލަވާތް . ޙަދީޘް . ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން . ޝަފާޢަތްޕުޅު . ޤުދުސިއްޔަޙަދީޘު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ