...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސޫލު
ނ.
މާތް ﷲ އެބޭކަލަކަށް ޝަރީޢަތެއް ބާވާލައްވައި އެޝަރީޢަތެއް މީސްތަކުންނަށް ފޯރުވައި ދެއްވުމަށް އަންގަވައިފައިވާ މާތް އިންސާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިޖުރަ . ނައްޞު . ރަސޫލުން . ރިސާލަތު . ބަފާކަލުން . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބުރާޤުފުޅު . އަނދުންވަރުނަ . އަޞްޙާބުބޭކަލުން . އާލުވެރިބޭކަލުން . އިލްހާމު . ވަންހަފުޅު . ވަޙީ . ވަޙީއިއްވެވުން . މަޤާމްފުޅު . މިޢުރާޖުއަރާވަޑައިގަތުން . މުކައްލަފު . ފަތުރަތު . ފަސްދާނުވެޑުވުން . ދަސްކިއުން . ތިމަންކަލޭފާނު . ޒިޔާރަތް . ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ