...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސް
ނއ.
(1) ރަސްގެފާނަށް ނުވަތަ ރަސްކަމަށް ނިސްބަތްވާ.
(2) މޮޅު.
މިސާލު:
ރަސްއައިން.
(3) އެންމެބޮޑު.
މިސާލު:
ރަސްމަގު.
(4) އެންމެ ލޯބިވާ.
މިސާލު:
މަގޭ ރަސްދަރިފުޅު.
(5) ނ.
ފަސްއޮށްކުޅޭއިރު ވިދިވިދިގެން ހަތްލަނޑުދިނީމާ.
ނުވަތަ ހުސްފުށަތުން ލާއިރު އޮށްބައި އެކަށް ހިފުނީމާ ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަންހަ . ހަނގު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނގުކަން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތް . ހަތްހަކީމުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަސަންދަރި . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރުއްދާ . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިމަބޯދު . ހިތިދުވަސް . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހީރަސްނަރު . ހީރަސްދަތި . ހުރަސްއެޅުން . ހުރަސްއޮޅި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުވާ . ހުސެންދަރި . ހެނެވިރަސަ . ހެރަހަ . ހެރަސް . ހެރަސްމަތި . ހެއިޖެއްސުން . ހޯޖާބޭކަލުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބޮލި . ނަލައަތަވާ . ނާބަ . ނާބުސްޚާނު . ނިހާލި . ނިވާ . ނިވާއެޅުން . ނޫމަސްހިބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ