...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްހުވަނދު
ނ.
ދިވެހިބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް.
އާންމުގޮތެއްގައި މިބޭނުންކުރަނީ ލޮލު ބޭހަށެވެ.
މިހުންނަނީ ކަޅުރަތް ކުލައެއްގައެވެ.
މީގައި މީރުވަހެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ