...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްރޯނު
ނ.
(1) ރިނބުދޫ މީހުން އަތުން އިހުގައި ވަރު ހަނގުންނަށް ނަގާ ރޯނެއް.
(2) ރީތިކޮށް ވަށައިފައި ހުންނަ އެންމެ ހިމަ ރޯނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިނބުދޫރޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ