...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްކަލާނގެ
ނ.
ﷲ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވާ . ރައްބި . ރަސޫލުކަން . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބޮޑުފާފަ . ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަލާނގެރަސްކަންފުޅު . އިލްހާމު . އިޙުސާންކަން . އެސުވާމީންގެ . މަލާއިކަތުން . ފުރާނައެޅުއްވުން . ފުއްސެވުން . ތަޤުވާ . ތިމަންސުވާމީންގެ . ސުވާމީންގެ . ޒަކާތް . ޚާލިޤު . ޢަރުޝި . ﷲއަށްޓަކައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ