...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްކޮކާމަސް
ނ.
ކޮކާ މަހުގެ ބާވަތެއް.
ރަސްކޮކާލުގެ ޅަމަހާއި ބޮޑެތި މަހުގެ ކުލަ ތަފާތެވެ.
ޅަމަހުގެ ކުލައަކީ ނޫކުލައެވެ.
އަދި މަހުގައި ކޮޅު ވައްކޮށް ގުޅިފައިވާ ހުދުކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ފާޅުކޮށް ހުރެއެވެ.
ބޮޑެތި މަހުގެ ފަހަތުބައިގާ ނިގޫފަތާއެކު ހުންނަނީ ރީނދޫކުލައިގައެވެ.
ދެއަރިމަތި ހުންނަނީ ގަދަނޫކުލައިގައެވެ.
އަދި ރީނދޫ ކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ދެއަރިމަތީގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ