...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްމީ
ނއ.
ސަރުކާރުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަނގުކަން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަތަރުހިތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިދުވަސް . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނާބަ . ނާބުސްޚާނު . ނިހާލި . ރަށްމާލޫދު . ރަންފުޅު . ރަންދި . ރަސްމިއްޔާތު . ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރިޔާސީގަނޑުވަރު . ބައިހިފުން . ބަތްޖެހުން . ބަލާހިންގެވުން . ބަޑިބެރު . ބަޑިކޮށި . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްގަސް . ބެރުވެރިން . ބެރުމުސްކުޅިކަން . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮލުފޭލި . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުކުނާ . ބޮޑުކުޑަކޮޅު . ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ބޮޑުފޭލި . ބޮޑުދުމާދިޔުން . ބޮޑުދުޢާވެރިކަމުދިޔުން . ބޮޑުލިބާސް . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ބޯވައެޅިރިޔާ . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ