...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްމީދަތުރުފުޅު
(1) ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިންގަވާވެރިޔާ.
ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭގޮތަށް ރަސްމީ ކަމެއްގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު.
(2) ވަޒީރަކު އެހެން ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ވަޒީރެއްގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ