...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްފަރި
ނ.
(1) ރަސްކަމަށް ކޮލިލާ ދުވަހު އައްޑަނަ ކޮއްޓާ ދަނޑި ކޮއްޓާ ދެކޮށީން ދެއެދުރު ބޭކަލުން.
ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ދެމީހަކު ނުކުމެ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި އަޅާފަރިއެއް.
(2) ކ.
އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ