...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްފޫ އެނބުރި
ނ.
ފޫއެނބުރީގެ ބާވަތެއް.
މިވައްތަރުގެ ފޫއެނބުރި ހުންނާނީ ކުރުފަލަކޮށެވެ.
ބުރަކަށި ފަރާތުގައި އުންއުން ހުންނާނެއެވެ.
ކުލައަކީ، ކިރުޅި ކުލައެވެ.
ތުންފަތް ފަރާތުގެ ފުލުގައި ކުޑަކުޑަ އުމެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ