...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްދޯނގި
ނ.
ދޯނގީގައި ނަގާ ބައްޔެއް.
މިބަލި ނަގަނީ ގަނޑެއްގެ ގޮތަށެވެ.
މިގަނޑު ނެގުމަށްފަހު ކުޑަކަޅުވާމަހާއި، ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައަށްވެސް އެބަލީގެ އަސަރު ފެތުރިގެންދެއެވެ.
ދޮސްގަނެ އުމަގުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ