...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަސްގުއްލަ
ނ.
ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިއީ، ރޯ ކިރަށް ހަކުރާ ގިތެލާ އަޅައިގެން މަޑު ގިނީގައި ކައްކަމުންގޮސް، ފެންހިނދި، ގުޅަވެށޭވަރަށް ކެކުނީމާ، ބޭނުން ސައިޒަކަށް ގުޅަވަށައި ހަކުރު ފަންޏަށްލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިހުންނާނީ ސާފު ހުދު ކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ