...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޑަ
ނ.
(1) ހަޑި.
(2) މުޑުދާރު.
ކއ.
(3) ތަހުޒީބާ ތާހިރުކަމާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައް.
(4) ތިމާއަށް މަލާމަތް ލިބޭފަދަ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިހޭވުން . ރަނޑަ . މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ. ހައްތާވެސް ގަރަޑަމަލެވެ . ގަރަޑަމައު . ގަރަޑަމާ . ގުރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ