...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަޖާ
ނ.
ސުތުލި ނުވަތަ ކެހެރި ފަދަ އެއްޗަކުން އާދައިގެ ފޮއްޗަށްވުރެ ބޯކޮށް ވިޔެފައި އޮންނަ ހީފިލުވަން ގައިގައި އަޅާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޖާގަނޑު . ބަނާތު . ކަންބަޅިގަނޑު . ކެހެރިގަނޑު . އަތްހަމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ