...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާ
ނ.
(1) ރާކުރުމުން ރުކުގެ އެތުން ލިބޭ މީރު ބުއިމެއް.
މިއިން ދިވެހި ހަކުރުހަދައެވެ.
(2) ބަނގުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަނދި . ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގާ . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސް . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނަދޭސްވަރަ . ހަނާ . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނިހޯސާ . ހަނިވުން . ހަނު . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންދަރު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޕަކަޕަކަ . ހަންޖާ . ހަރަކާތް . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރާން . ހަރާންބަޅުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ