...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާނބާ
ނ.
ގަހެއްގެ ނަން.
މިގަހުގެ ސިފަވައްތަރުވާނީ ކަށިނެތް ކަށިމާ ގަހަކާއެވެ.
މިގަހުގެ ފަތުގައި މީރުވަހެއް ދުވައެވެ.
އަދި މިގަހުގެ ފަތް ތަކެތީގައި މީރުވަސް ދުއްވުމަށާއި ކާތަކެތީގައި މީރު ރަހަލެއްވުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާނބާފަތް . ރާނބާފަތްހެދުން . ރާނބާފުވައް . ރާންބާ . ބޮޑުފިނިހައްގަސް . ކަނޑުކުކުޅު . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ފިޔާމީރުކުރުން . ތެލުލިރިހާކުރު . ގިތެޔޮ މީރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ