...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާނބާފަތްހެދުން
މ.
ރާނބާގަހުގެ ފަތް ހިމަކޮށް ހުރަހަށްކޮށައި ކޮއްޗޭފަތާއެކު އަވީލައި ކުޑަކޮށް ހިއްކާލައި ހުވަނދުމާ އަޅައި އޭގައި މީރުވަސް ހިއްޕުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ