...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާނބާފުވައް
ނ.
ފޯކުގެތެރޭގައި ހުންނަ ރާނބާފަތުގެ ރަހަ ހުންނަބޮޑެތި ފޯކެއް.
މިއީ ފޯކުގެ އާއިލާގެ ވައްތަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ