...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާނާ
ނއ.
(1) ރޭނުމުގެ.
(2) ރޭނުމަށް އަމުރުކުރާގޮތް.
(3) (ގ) ރޯނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ރޭނުންގަނޑު . ބަނޑު . ބަނޑުގައު . ބަރުބާދު . ބަރުބާދުކުރުން . ބަރުބާދުވުން . ބިންތަށަފެލާ . ބިންގާ . އަތްބުޑުއުވަ . އިންދިރާސް . އިންދިރާސްވުން . އީޓު . އުވަގެށުން . އޮށްގައު . އޮލަނބުރޯނު . އޮލަނބުދަނޑި . އޮލަނބުޖެހުން . ވަޅުބުރި . މައިޒާން . މަތިހަމަކުރުން . މަތިކަންޖެހުން . މަސައްކަތުމީހުން . މުޑި . ފަނާވުން . ފަނާވެދިއުން . ފެންމުޑި . ފަންގިފިލާ . ފާރުގަނޑު . ތަރާގަނޑު . ލަކިއެޅުން . ގާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ