...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާނީ
ނ.
ރަސްކަނބަލުން ނުވަތަ ރަސްކަލުންގެ އަނބިކަނބަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ރާޒުވާ . ބިންބިފުށް . ކަށިކުޅުން . ކަނޑި އެނބުރުން . ކޮތަރި . އަޒިމަ . އިހަށްއެދުރު ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަންކުރުން . އިރުވައިމައުލޫދު . އޮޑިމަތި . ވަކަދަނޑި . މަހާނަދޮށަށްދާމީހާ . މަހާރާނީ . މާކެޔޮޅުކަން . މުދުނުވައި . ފުޅަނދު . ދެފިކުރުމަތީގައި ހުރުން . ތުނޑުސުފުރާ . ތެލަކަތެލަކަ . ތޮރާބޯޓު . ގެރިއަށް އޮއްގައު އުކާނީ ތެޔޮޅުވާ ކުދިންނެވެ . ގެމެހެދުން . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ޓަނުއެޅުން . ޔޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ