...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާން
އ.
ރާންރާން ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންކުރުން . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރު . ހަރުގަނޑު . ހަރޯށި . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްދައިލުން . ހަވަރުބެރު . ހަވާދުކުރުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަތަރުމުރިނގު . ހަލާހަރު . ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހިރު . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިފޭލި . ހިކަނދިގަސް . ހިކިދޮވުން . ހިތްއަލި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއަލިވުން . ހިލަންހުވަން . ހީނާ . ހުނިލުން . ހުރަސްއެޅުން . ހުޅު . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުދުރާތް . ހުދުކިއްތާނި . ހުދެންމުގުރާން . ހެކު . ހެއްދުން . ހެދުންލުން . ހޭމަސް . ހޯތާ . ނަހަލާލުދަރި . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަހީކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ