...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާރާ
ނ.
ތެލަނގައާއި ގުޑިފަދަ ތަކެތީގައި އަޑުގޮއްވަން ރޮއްޖެއްގައި ހިއްޕައިފައި އޮންނަ ކަރުދާސް ފަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޕަކަޕަކަ . ރާރާކިއުން . ރާރާގުޑި . ވަރަލުން . ވަކިގަނޑުއެޅުން . ފިންދުނި . ތެލަނގަ . ސަތަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ