...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާރޮހި
ނ.
ވާކޮށް ދިގުކޮށް ގޮފިތައް އެލިފައި ހުންނަގަހެއް.
މިއީ ފަތްތަކުގެ މެދުތެރެފުޅާ ދެކޮޅަށް ތޫރިކޮށް ހުންނަ މަޑުފެހިކުލައިގެ މަލެއްއަޅާ ވަރަށް ގިނަ އޮށްތަކެއް ހުންނަ ދިގު ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާރޮހޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ