...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާބަދި
ނ.
ރުކަށް ފެންގެންދާށާ ރުކުން ބާލާ ރާއަޅަން ދެއުނބު ނުވަތަ ތިން އުނބު އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާކަނިވަސް . ރާކަނިގަނޑު . ރާދަނޑި . ބައްޖު . އާނަ . ފެންބަދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ